Løn og personale


Kurset er for dig, der gerne vil arbejde med løn og personale/HR

Kurset er for dig, der ønsker kompetencer inden for løn og personale, så du kan varetage jobfunktioner, hvor der indgår opgaver som

 • Lønberegning og lønrapportering
 • Udarbejdelse og afstemning af lønsedler
 • Personalejura i lønberegningen
 • Persondataloven og ferieloven
 • Personalesamtaler og den svære samtale
 • Administrativ håndtering af afskedigelsessager
 • Forebyggelse og administrativ HR-støtte ved stress på arbejdspladsen
 • Planlægnings-, kommunikations-  og præsentationsværktøjer

Kursus indhold

Modul 1 Lær at lave løn i praksis – 8 dage  

 • Lønberegning ved barsel, ferie, sygdom, ansættelser og fravær
 • Opbygning og tilpasning af de nødvendige kartoteker i lønsystemer
 • Udarbejdelse af lønsedler
 • Anvendelse af tidsregistreringssystem
 • Udtræk og kontrol af data om arbejdstid, fravær og ferie
 • Bogføring af løn
 • Afstemning af lønbogholderi
 • Digitale indberetninger, herunder SKAT og sygefravær
 • Viden om rettigheder og forpligtelser 

Modul 2 Håndtering af ferieloven – 2 dage

 • Overblik over ændringerne og overgangsregler
 • Ferielovens opbygning og indhold
 • Modregninger, optjening, afvikling og udbetaling

Modul 3 Håndtering af persondataloven – 2 dage

 • Procedurer i de administrative opgaver for håndtering af data
 • Identificere risici og foretage sikkerhedsforanstaltninger som led i de administrative opgaver
 • Selvstændigt skelne mellem almindelige og følsomme oplysninger

Modul 4 Personale/HR - Personalesamtaler, vejledning, kommunikation og afskedigelser – 15 dage

 • Indhente relevant personalejuridisk materiale
 • Daglig behandling af personalesager
 • Deltage ved svære samtaler
 • Deltage ved forberedelse og gennemførelse af samtaler og opfølgningssamtaler
 • Sikre at samtalerne sker på en hensigtsmæssig måde
 • Administration af værktøjer, der støtter svære samtaler
 • Planlægge, gennemføre og fastlægge mål og indhold i personalesamtaler
 • Anvende relevante interview- og spørgeteknikker
 • Gennemføre den motiverende samtale
 • Medvirke til behandling af afskedigelsessager, herunder indhentning af relevant materiale
 • Forebyggelse og HR-støtte ved stress på arbejdspladsen
 • Værktøjer til kommunikation og præsentation, herunder korrekt sprogbrug til såvel skriftlig som mundtlig konstruktiv formidling til ledelse og medarbejdere

Modul 5 – Personale/HR - Forebyggelse og HR-støtte ved stress på arbejdspladsen – 3 dage

 • Vejledning af virksomhedens ledelse om forebyggelse af stress på arbejdspladsen
 • Lær at aflæse/afkode signaler på stress
 • Udarbejdelse af stresspolitik og trivselsundersøgelser
 • Lovgivning og støttemuligheder vedrørende stress   Forudsætninger

   Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage på kurset.

   Antal kursusdage

   30 dage
   Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk