Løn og personale


Kurset er for dig, der ønsker kompetencer inden for løn og personale, så du kan varetage jobfunktioner, hvor der indgår opgaver som

 • Lønberegning
 • Udarbejdelse og afstemning af lønsedler
 • Håndtering af overenskomster ifm. løn
 • Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver
 • Personalesamtaler
 • Administrativ håndtering af afskedigelsessager
 • Forebyggelse og HR-støtte ved stress på arbejdspladsen
 • Planlægnings-, kommunikations,- og præsentationsværktøjer

Kursus indhold

Modul 1 Løn - Praktisk beregning, udarbejdelse og afstemning - 12 dage  

 • Arbejde med lønberegning inden for lovgivningen blandt andet under funktionær- og ferieloven
 • Lønberegning ved barsel, ferie, sygdom, ansættelser og fravær
 • Opbygning og tilpasning af de nødvendige kartoteker i lønsystemer
 • Udarbejdelse af lønsedler ud fra overenskomst
 • Anvendelse af tidsregistreringssystem
 • Udtræk og kontrol af data om arbejdstid, fravær og ferie
 • Bogføring af løn
 • Afstemning af lønbogholderi
 • Digitale indberetninger, herunder SKAT og sygefravær
 • Overenskomster ift. lønberegning
 • Vurdere betydningen af overenskomster og andre arbejdsmarkedsaftaler
 • Viden om rettigheder og forpligtelser
 • Praktisk håndtering af medarbejdernes sygefravær
 • Bidrage til udfærdigelse af procedurebeskrivelser for sygefravær
 • Formidle afgørelser og retningslinjer på en konstruktiv måde
 • Indhente, udvælge og redigere viden om personalejura
 • Formidle skriftligt og mundtligt til medarbejdere  

 

  Modul 2 Personale/HR - Personalesamtaler, vejledning, kommunikation og afskedigelser – 15 dage

  • Indhente relevant personalejuridisk materiale
  • Daglig behandling af personalesager
  • Deltage ved svære samtaler
  • Deltage ved forberedelse og gennemførelse af samtaler og opfølgningssamtaler
  • Sikre at samtalerne sker på en hensigtsmæssig måde
  • Administration af værktøjer, der støtter svære samtaler
  • Planlægge, gennemføre og fastlægge mål og indhold i personalesamtaler
  • Anvende relevante interview- og spørgeteknikker
  • Gennemføre den motiverende samtale
  • Medvirke til behandling af afskedigelsessager, herunder indhentning af relevant materiale
  • Forebyggelse og HR-støtte ved stress på arbejdspladsen
  • Værktøjer til kommunikation og præsentation, herunder korrekt sprogbrug til såvel skriftlig som mundtlig konstruktiv formidling til ledelse og medarbejdere

   

   MODUL 3 – Personale/HR - Forebyggelse og HR-støtte ved stress på arbejdspladsen – 3 dage

   • Vejledning af virksomhedens ledelse om forebyggelse af stress på arbejdspladsen
   • Lær at aflæse/afkode signaler på stress
   • Udarbejdelse af stresspolitik og trivselsundersøgelser
   • Lovgivning og støttemuligheder vedrørende stress

   Forudsætninger

   Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage på kurset.

   Antal kursusdage

   26 dage
   Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk