Grundlæggende lederuddannelse


God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din egen personlige og ledelsesmæssige udvikling, dine medarbejderes motivation og virksomhedens produktivitet. Udvikling af dine ledelseskompetencer er derfor en god investering for både din arbejdsplads og dig selv.

Uanset om du arbejder som værkfører, produktionschef, butikschef, afdelings- eller teamchef, får du med Den grundlæggende lederuddannelse en praksisnær lederuddannelse og en solid værktøjskasse, som du kan anvende i din daglige ledelse. Uddannelsen bygger dermed bro mellem teori og praktisk arbejde. Målet er at opbygge dine faglige og personlige ledelseskompetencer.

Uddannelsen er et lederudviklingsforløb på 13 dage fordelt 5 moduler af 2-3 dages varighed  henover 3 uger i træk eller 4-6 måneder.

Om kurset

Det overordnede formål med forløbet er at lære, hvad god ledelse er. Af emner kigger vi bl.a. nærmere på:
  • Solid indsigt i din lederrolle og opgave som personaleansvarlig
  • Skabe aktive og motiverede medarbejdere
  • Redskaber til at sikre dialog med den enkelte medarbejder
  • Træning i at løse konflikter og afholde vanskelige samtaler
  • Afholde effektive møder og præsentere et budskab

Moduler

Uddannelsen er sammensat af følgende moduler:
Modul 1: Introduktion til ledelse
Modul 2: Kommunikation som ledelsesværktøj
Modul 3: Konflikthåndtering og vanskelige samtaler
Modul 4: Situationsbestemt ledelse
Modul 5: Innovation- og forandringsledelse

Varighed

13 dage

Pris

Deltagerbetaling udgør i alt 2.470,00 kr.

Prisen forudsætter, at du er inden for AMU-målgruppen, hvilket vil sige, at dit uddannelsesniveau ikke overstiger en erhvervsuddannelse. Pris uden for AMU-målgruppen er 7.723,35 kr..

 For deltagere i VEU-målgruppen er der mulighed for at få VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse).

Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse og ledige med ret til aktivering kan deltage gratis, idet jobcentret betaler den fulde kursuspris. 

Valgfrit tilbud

Du har i forbindelse med kursusforløbet mulighed for at få foretaget en DISK Profilanalyse. Profilanalysen koster normalt 2.000 kr. + moms (inkl. Personlig tilbagemelding), men fås til specialpris 1.000 kr. + moms, når den tages i forbindelse med Den grundlæggende lederuddannelse.

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk