Lederens værktøjer til at forebygge stress


Lær at forstå din egen, dine kollegers og ansattes stress

Indhold

På dette kursus lærer du, som en del af ledelsesfunktionen, at anvende metoder og værktøjer til identifikation og håndtering af arbejdsmiljøorienterede problemstillinger. Herunder lærer du på et grundlæggende niveau at identificere sammenhænge mellem psykisk arbejdsmiljø, arbejdsbelastninger og symptomer på stress og nedslidning.
 
Den indsigt du får i symptomer på stress og nedslidning kan du bruge til at igangsætte handlinger, der forebygger stress og nedslidning, således at forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø opnås. Derudover kan du anvende relevant viden, lovgivning og vejledning om psykisk arbejdsmiljø og stress og omsætte denne viden til handlinger og initiativer, der forebygger stress og nedslidning.

Antal kursusdage

2 dag.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk