Projektleder


Flere og flere jobfunktioner kræver viden og færdigheder inden for projektledelse, struktur og processer. På dette kursus får du færdigheder i god projektledelse og styring af projekter, og du får en dybere forståelse for de faktorer, der skaber og fremmer god projektledelse.
 
Du vil kunne tage projektlederrollen i gennemførelsen af projekter på operationelt niveau. Kurset giver dig værktøjer til at planlægge, organisere og følge op på projektstatus samt ressourcestyring, og du lærer basale ledelsesprincipper, så du kan identificere projektlederens og projektdeltagerens roller, kompetencer og ansvarsområder.
 
Kurset består af 8 moduler. Er du beskæftiget eller er du ledig aktiveringsberettiget kan du kan tilmelde dig hele kurset eller sammensætte de moduler eller fag, der er relevante for netop dig.

Kursus indhold

Modul 1 - Grundlæggende projektledelse - 3 dage

Vi ser på de grundlæggende begreber og modeller inden for projektledelse. Du får dermed værktøjerne til at løse de helt basale problemstillinger ved projektplanlægning, uddelegering af roller samt fordeling af ansvarsområder, herunder

 • Grundlæggende forståelse for projektledelse
 • Gennemførsel af projekter på den operationelle niveau
 • Modeller for succeskriterier

Modul 2 - Ledelse af forandringsprocesser - 3 dage

Du kommer på dette modul til at arbejde med at diagnosticere, organisere og strukturere forskellige problembehandlingsprocesser. Du får værktøjer, der fremmer de kreative og dynamiske processer i forskellige produktionsmiljøer, ligesom du bliver bevidst om krav til lederrollen i et procesudviklingsforløb, herunder krav til rollen som sparringspartner.

Modul 3 - Struktur og planlægning - 3 dage

Du har fokus på de værktøjer, du skal bruge, når du planlægger et projekt. Du kommer til at lære mere om relevante styringsværktøjer, der vil kunne hjælpe dig med at organisere og planlægge projekter, der involverer medarbejdere på det operationelle niveau, herunder

 • Projektets struktur: rammer, mål og faser
 • Relevante projektstyringsværktøjer
 • Projektarbejde som en del af en læringsproces

Modul 4 – Projektudvikling og gennemførsel - 2 dage

Du vil få indsigt i, hvordan man sætter udviklingsorienterede projekter i gang, hvordan man gennemfører projekter, der bygger på løbende læring, herunder

 • Udvikling af kreativitet og nye ideer
 • Projektdesign
 • Handleplaner for aktivitets- og ressourceoversigter

Modul 5 - Konflikthåndtering i projektgrupper -2 dage

Du kommer til at arbejde med, hvordan du kan få den enkelte projektgruppe til at arbejde godt sammen. Vi kommer ind på konstruktiv feedback, konflikthåndtering og problemløsningsmetoder, så det projektorienterede arbejde bygger på løsningsforslag, der er kreative, innovative og målrettede, herunder

 • konflikthåndtering
 • Konstruktivt feedback og assertiv kommunikation
 • Gruppepsykologi

Modul 6 – Projektrapporter -2 dage

Her får du de værktøjer, der er styrende for projektarbejde, når man skal foretage bevidste til- og fravalg. Du vil derudover også kunne konkludere på en analyse, samt omsætte projektets hovedkonklusioner til fx nyhedsbreve eller intern nyhedsformidling.

 • Retningslinjer for god rapportskrivning
 • Problemformulering, analyse og konklusion
 • Hvordan du formidler dit projekts hovedkonklusioner

Modul 7 - Forhandlingsteknik -3 dage

Lær at forhandle på den rigtige måde. Forhandling i forhold til projektbudgetter, personaleressourcer eller kunde/leverandør forhandlinger er ekstremt vigtigt. Du lærer teknikker, der kan bruges, når du står i en forhandlingssituation, herunder

 • At kunne forstå forhandlingssituationen, dens faser og faldgruber
 • At kunne opbygge en win-win situation
 • Øget bevidsthed om, hvad der er til forhandling

Modul 8 – Resultatbudgettering – Kom i mål og hold dit budget -2 dage

På dette sidste modul får du værktøjer til at vurdere, hvilken effekt ændringer i budgetforudsætningerne vil få på resultatet af dit projekt, herunder

 • Budgetteringsprocesser
 • Resultatprocesser
 • Aktivitets- og kapacitetsprocesser

Forudsætninger

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage på kursusforløbet. Det er en fordel, men ingen betingelse, at du har arbejdet i projekter før eller skal det i nær fremtid.

Antal kursusdage

20 dage
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk