Engelsk - jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd


Kom videre med din kommunikation på engelsk på din arbejdsplads

Kurset er for dig, der gerne vil videre med din kommunikation om faglige emner på engelsk.

Indhold

  • Nuanceret kommunikation på engelsk
  • At anvende sproget situationsbestemt i forhold til
  • Målgruppe (f.eks. kunder eller samarbejdspartnere)
  • Sted (internt/eksternt)
  • Medie (f.eks. telefon eller e-mail)

Antal kursusdage

5 dage

Undervisningsform

Kurset udbydes både som holdundervisning og i vores Åbent Læringscenter, hvor du kan arbejde selvstændigt med kursusmaterialet. 

Læs mere om Åbent Læringscenter og hvordan du tilmelder dig kurset her >>

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk