Økonomi- og forretningsudvikling for ledere


Brug økonomien aktivt til at udvikle dig og din arbejdsplads

Er du en dygtig leder, men har virksomhedsøkonomi aldrig været din spidskompetence? På denne uddannelse kan du udvikle din viden og dine kompetencer inden for økonomi og forretningsudvikling. Når du bedre forstår og kan bruge virksomhedens årsregnskab, budgetter og nøgletal i dit arbejde, kan du styrke dine ledelsesbeslutninger og -handlinger. Og du bliver bedre til at gennemskue hvilke økonomiske konsekvenser dine beslutninger i hverdagen har, og hvordan du med de rigtige beslutninger kan være med til at udvikle virksomheden.

På Økonomi og forretningsudvikling for ledere får du på en aktiv og sjov måde en grundlæggende viden om de væsentligste økonomiske begreber og redskaber som du helt konkret kan bruge til at udvikle forretningen i hverdagen. Målet er at du bliver i stand til at anvende virksomhedens økonomiske nøgletal i praksis, fx når du arbejder med at tilpasse arbejdet i din afdeling til virksomhedens overordnede mål. Eller når du skal kommunikere med dine medarbejdere, kolleger og ledere.

Uddannelsen er et lederudviklingsforløb på ni dage fordelt på to-tre måneder. Der veksles mellem uddannelsesforløb af to-tre dages varighed og opgaver der tager udgangspunkt i dit job.

Udbytte: Dine kompetencer efter uddannelsen

 • Du får en grundlæggende forståelse af din virksomheds økonomi og forretning
 • Du lærer hvordan du i praksis kan være med til at udvikle din virksomhed
 • Du forstår de grundlæggende økonomiske begreber og udtryk
 • Du får erfaring med at formidle forhold omkring økonomien til dine medarbejdere – og kan indgå i dialog med dine kolleger og din leder om virksomhedens økonomiske forhold.

Det intense samarbejde med en række andre ledere betyder opbyggelse af stærke faglige netværk der holder længe efter sidste modul er afsluttet. Netværket er en meget vigtig brik i din udvikling, både fagligt, personligt og karrieremæssigt.

Fire moduler

Modul 1 (AMU 47628, 3 dage)
Om at forstå virksomhedens økonomiske situation og anvende den til forretningsudvikling
Du lærer:

 • Hvad der ligger bag begrebet forretningsudvikling
 • Hvordan du analyserer de økonomiske data i virksomhedens årsregnskab
 • Hvorfor likviditet og likviditetsstyring er så vigtigt
 • Hvordan du formidler dine ideer og din viden til bl.a. dine medarbejdere.


Modul 2 (AMU 47626, 2 dage)
Redskaber til at optimere din afdeling og virksomheden.
Du lærer:

 • Hvordan du og din afdeling kan være med til at optimere likviditet og indtjening
 • At bruge en række effektive økonomiske værktøjer
 • At beregne relevante nøgletal og udarbejde et anvendeligt budget
 • At skabe engagement i og forståelse for optimering af afdelingens/virksomhedens økonomi hos medarbejdere og andre.


Modul 3 (AMU 47627, 2 dage)
Økonomiske styringsværktøjer i praksis
Du lærer:

 • At optimere virksomhedens rentabilitet
 • At lave en investeringskalkule og at arbejde praktisk med risikostyring og økonomisk robusthed
 • At opstille relevante nøgletal
 • At formidle dit arbejde med rentabilitet og investering til bl.a. din ledergruppe.


Modul 4 (AMU 47626, 1 dag og AMU 47627, 1 dag)
Økonomi, tilfredse medarbejdere og kunder – og virksomhedens image
Dette afsluttende modul samler op på de første fire moduler med henblik på at forankre det indlærte og sætte det i perspektiv. Du lærer:

 • At arbejde systematisk med at skabe sammenhæng mellem kompetenceudviklingen i din afdeling og resultaterne på bundlinjen
 • At arbejde praktisk og målrettet med at skabe værdi for både kunder og medarbejdere
 • At finde måder der sætter dig i stand til at styrke virksomhedens konkurrenceevne og dermed generere flere ordrer samt at tiltrække/fastholde de dygtigste medarbejdere.

Varighed

9 dage

Pris

Deltagerbetaling udgør i alt kr. 1.080,-.
Prisen forudsætter, at du er inden for AMU-målgruppen, hvilket vil sige, at dit uddannelsesniveau ikke overstiger en erhvervsuddannelse. Pris uden for AMU-målgruppen er kr. 4.364,85.

For deltagere i VEU-målgruppen er der mulighed for at få VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse).

Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse og ledige med ret til aktivering kan deltage gratis, idet jobcentret betaler den fulde kursuspris.
 
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk