Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen


Få værktøjskassen fyldt op!

Kurset henvender sig til alle salgsmedarbejdere, der vil have redskaber til at håndtere vanskelige kunder.

På kurset arbejdes der med forskellige teknikker til konflikthåndtering. De fleste salgsansatte kender sandsynligvis til situationer, hvor kundens adfærd opleves ubehagelig eller aggressiv, og det kan være svært at agere professionelt i sådanne tilfælde. Ofte hænger kundens adfærd sammen med, at vedkommendes forventninger ikke er indfriet, og her er det essentielt, at salgspersonalet kan forhindre konflikten i at eskalere.

Kurset klæder salgsansatte på til at spotte forskellige kundetyper, og hvordan disse skal tackles for at sikre den gode kundeservice - under hensyntagen til medarbejderens egne styrker og begrænsninger.

Efter endt kursus får virksomheden en medarbejder, der medbringer en fyldt værktøjskasse med konstruktive kommunikationsredskaber til brug i forbindelse med vanskelige kundesituationer.

Kursus indhold

 • Kundetyper
 • Kropssprogets betydning
 • Refleksion over adfærdsprofiler
 • Kommunikationsredskaber
 • Løsningsmodeller

  Antal kursusdage

  1 dag.
  Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk