Succes som sælger


Intensivt salgskursus: Sådan skaber du større salg

Bliv klædt på til at blive en dygtig(ere) sælger og få succes på det professionelle marked.

På kurset kommer vi omkring alle salgets faser fra første kontakt med kunden til aftalen er i hus. Vi tager udgangspunkt i din personlige profil og finder frem til din individuelle salgsstil, ligesom vi går tæt på forskellige kundetyper. Vi giver dig værktøjer til at planlægge dit salg og nå dine salgsmål.

Indhold

 • Individuel sælgerstil, herunder din adfærd og profil
 • Forståelse for - og målrettet kommunikation til - forskellige kundetyper
 • Kommunikation og spørgeteknikker
 • Styring af salget ved hjælp af salgstrappen
 • Redskaber til indvendinger
 • Effektivisering, forberedelse og målretning af salgsarbejdet
 • Sådan åbner og lukker du salget
 • Sådan får du en mødeaftale med kunden
 • Plussalg, mersalg, krydssalg og relationssalg
 • Skab langvarige kunderelationer
 • Sæt mål og nå dem

Udbytte

Du lærer at arbejde målrettet, systematisk og seriøst med dit salg. Du bliver i stand til at sætte dig faste mål, sætte dig ind i kundens måde at tænke på. Du får værktøjer til og træning i at nå frem til en stil, hvor du sælger kundefordele frem for at beskrive produkter, og kan dermed indfri kundernes behov.

Kurset giver dig desuden en række redskaber og hjælpemidler, som du kan anvende til at planlægge og nå dine salgsmål.

Tid og pris

P.t ingen fastlagt kursusudbud

Undervisning finder sted på

Aalborg Handelsskole
Langagervej 16
9220 Aalborg Øst
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk