Iværksætteri i PRAKSIS


Kurset er for DIG, der...arbejder på den gode idé, som du drømmer om at tjene penge på og leve af. Lige nu er den bare lidt svævende. Derfor har du brug for et effektivt kursusforløb, hvor du lærer at tackle de udfordringer, du vil møde på din vej mod succes. Vi hjælper dig med at arbejde målrettet på at opbygge en skudsikker forretningsplan, og med at udvikle gode ideer til en stærk og succesfuld virksomhed.

Indhold

- er iværksætteri og innovation, forretnings-ideen og produktet, idéudvikling og kreativ tænkning, forretningsplanen, ophavsret, moms og skatteforhold, finansiering og økonomi, salg og kundeforståelse, rollen som selvstændig, markedsføring og visuel identitet.

Undervisning

Pt ingen udbud.

Hvem kan deltage?

  • personer i arbejde efter aftale med arbejdsgiver
  • selvstændige
  • ledige med mulighed for 6-ugers selvvalgtuddannelse
  • aktiveringsberettigede ledige med en jobplan.

Bemærk: Du skal have en fagligt relevant erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse, Trin 1+2 af Iværksætteruddannelsen eller anden fagligt relevant uddannelse samt mindst to års relevant erhvervserfaring.

Deltagerbetaling og økonomi

Deltagerbetalingen afhænger af, om du er ledig eller i arbejde. Kontakt os for nærmere oplysninger. Er du i arbejde kan du søge Statens Voksenuddannelsesstøtte efter de gældende regler. Ledige modtager dagpenge efter gældende regler.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk