Forberedende Voksenundervisning (FVU)


Bliv bedre til at læse, skrive og regne

Oplever du i din dagligdag eller i dit job, at det ville være rart at kunne læse, skrive eller stave bedre og hurtigere? Eller ønsker du at få lidt mere styr på færdighedsregning. Med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) kan du forbedre dine færdigheder inden for både læsning, stavning og matematik og få redskaber, som kan gøre din hverdag nemmere. FVU er et gratis tilbud til alle voksne i job samt ledige, der ønsker at forbedre deres læse-, stave- og regnefærdigheder.

Undervisningen

På Aalborg Handelsskole er det muligt at følge FVU-dansk eller FVU-matematik. Du kan vælge at følge undervisningen i enten det ene fag eller begge fag på netop det niveau, der passer til dig. Vi hjælper dig med at finde ud af, hvilket hold du skal deltage på. Det sker ved en indledende ”screening”.  

På FVU–dansk lærer du:
  • at skrive (f.eks. arbejdssedler, breve)
  • at læse (f.eks. arbejdsinstruktioner, tekster)
  • at stave (f.eks. endelser, stumme bogstaver mv.)
  • at hjælpe andre med lektier

FVU-dansk tilbydes på fire forskellige niveauer, hvor der på hvert niveau er mellem 40-80 undervisningstimer. I din screening finder vi sammen det niveau, der passer til dig.  

På FVU–matematik lærer du:
  • at blive bedre til at regne
  • at få bedre overblik over hverdagens tal
  • de grundlæggende ting i matematik
  • at kunne hjælpe dine børn med matematik  
På FVU-matematik findes der to forskellige niveauer.  

Undervisningen foregår på små hold hos Center for Karriere og Uddannelse på Aalborg Handelsskole.

Eksamen

Når du har gennemført 85% af undervisningen på et niveau, kan du få et bevis på din deltagelse. Du kan også vælge at tage en prøve efter hvert niveau – dette er dog valgfrit og ikke et krav for at kunne fortsætte på det næste niveau.

Økonomi

Det er gratis at deltage i både screening, undervisning og prøver.

Du har mulighed for at søge SVU (Statens VoksenUddannelsesstøtte) efter gældende regler.

Screening

Ønsker du at få foretaget en screening? Ring og tilmeld dig en FVU-screening på tlf. 9936 4740.

Undervisningsdatoer

Der oprettes løbende nye FVU-hold efter behov.

Tilmelding

Ønsker du at få foretaget en screening eller høre mere om FVU, så kontakt Center for Karriere og Uddannelse på tlf. 9936 4740.

Om udbuddet FVU

FVU tilbydes i henhold til driftsoverenskomst med VUC Nordjylland. For mere info - se www.vucnordjylland.dk.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk