Den grundlæggende projektlederuddannelse


Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter i nær fremtid, så er Den Grundlæggende Projektlederuddannelse et godt tilbud til dig.

Uddannelsen er et udviklingsforløb på i alt 9 dage, opbygget af 4 moduler af 2-3 dages varighed.

Om kurset

Det overordnede formål med uddannelsen er at du lærer, hvordan man praktiserer god projektledelse.
  • Hvad er god projektledelse og hvordan bliver jeg god til det?
  • Projektlederrollen fra start til slut
  • Agil projektstyring
  • Hvordan vælger jeg den rigtige projektstyringsmodel?
  • Projektlederens værktøjer.
  • Hvordan styrer du et projekt til succes, herunder faldgruber i de forskellige projektfaser og måder at undgå disse?
  • Udarbejdelse af en projektplan med aktivitetsoversigt, resurseoversigt, tidsplan med milepæle.
  • Hvordan skaber du motivation og engagement, når du skal starte et projekt og sammensætte og udvikle en projektgruppe?
  • Hvordan forankres projektet i forhold til anvendelse og læring?
  • Træning i at løse konflikter og afholde vanskelige samtaler

Moduler

Modul 1: Projektopstart
Modul 2: Projektledelse
Modul 3: Konflikthåndtering
Modul 4: Forandringsledelse

Varighed

9 kursusdage

Pris

Deltagerbetaling udgør i alt kr. 1.710,-.
 
Prisen forudsætter, at du er inden for AMU-målgruppen, hvilket vil sige, at dit uddannelsesniveau ikke overstiger en erhvervsuddannelse. Pris uden for AMU-målgruppen er kr. 5.081,55.-.

For deltagere i VEU-målgruppen er der mulighed for at få VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse).

Ledige med ret til aktivering kan deltage gratis, idet jobcentret betaler den fulde kursuspris.
Billedgalleri
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk