Lederskab i praksis


På "lederskab i praksis" går vi i dybden med lederens evne til at skabe værdi for både virksomhed og medarbejdere på samme tid. Vi tager fat i emner som virksomhedskultur, teambuilding, coaching og forandringer.

Trivsel og arbejdsglæde for såvel leder som medarbejder vil være et gennemgående tema under hele forløbet, og vi tager udgangspunkt i din dagligdag, så det praksisnære kommer i centrum.

Kurset drejer sig om at udvikle dig som leder efter principperne i værdibaseret og anerkendende ledelse.

Kurset er på 16 dage og er delt i 6 moduler fordelt over et år. Det betyder at du får tid til at reflektere over og vurdere din udviklingsproces og mulighed for at afprøve teorierne i praksis mellem undervisningsdagene.

Værdibaseret ledelse er en ledelsesform, hvor den primære ledelsesopgave er at skabe en fælles forståelse af og holdning til organisationen og dens omverden. Denne ledelsesform skal sikre, at alle medarbejdere kan identificere sig med virksomhedens mål og midler – da disse igen tager sit afsæt i de samme værdier.

Den værdibaserede ledelse går hånd i hånd med den anerkendende ledelse, hvor fokus er på muligheder, ressourcer og udvikling frem for fejl, problemer og placering af ansvar.

Både den værdibaserede og den anerkendende ledelse har været væsentlige mantraer i erhvervslivet i de senere år. Når værdierne er bevidst forankrede i alle aspekter af virksomhedens aktiviteter, frigøres der ressourcer i organisationen. Holdninger, adfærd, arbejdsglæde og forandringsparathed er blot nogle af de elementer, som påvirkes i positiv retning.

Denne uddannelse vil gøre dig som leder i stand til at bidrage positivt til udførelsen af værdibaseret og anerkendende ledelse.

Om kurset

Kurset er på 16 dage og er delt i 6 moduler fordelt over et år. Det betyder at du får tid til at reflektere over og vurdere din udviklingsproces, og samtidig får du mulighed for at afprøve teorierne i praksis mellem undervisningsdagene.

Moduler

Modul 1: Fokus på værdier og kultur
Modul 2: Fokus på ledelse af teams
Modul 3: Fokus på anerkendende ledelse
Modul 4: Fokus på medarbejdersamtaler
Modul 5: Fokus på coaching
Modul 6: Fokus på ledelse af forandringer

Varighed

16 dage

Pris

Deltagerbetaling udgør i alt kr. 2.752,-.
 
Prisen forudsætter, at du er inden for AMU-målgruppen, hvilket vil sige, at dit uddannelsesniveau ikke overstiger en erhvervsuddannelse. Pris uden for AMU-målgruppen er kr. 9.250,70.

For deltagere i VEU-målgruppen er der mulighed for at få VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse).

Ledige med ret til aktivering kan deltage gratis, idet jobcentret betaler den fulde kursuspris.
 
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk