Personlig udvikling til arbejde og uddannelse


Tilskudsberettiget kursus (AMU-kursus)

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk