Personlig udvikling og effektiv kommunikation


Kurset er for dig, der på individniveau ønsker indsigt og redskaber, så dine mulighederne for at kommunikere og agere på en endnu mere anerkendende måde optimeres. Resultatet vil være en positiv adfærd og kultur baseret på tillid og medansvar, som kan danne rammen for trivsel og øget effektivitet.

Indhold

  • Hvordan du matcher dine mål med dit fagområde (personlighedstyper og personlighedsmønstre)
  • Hvordan du undgår ”overspringshandlinger” og bliver effektiv i din opgaveløsning
  • At tilpasse dit sprogbrug gennem aktiv lytning og afkodning af kropssprog
  • At opstille klare mål og ønsker – så kan du handle og opnå det, du bestemmer dig for
  • Anerkendende kommunikation
  • At sætte fokus på din personlige drivkraft

Antal kursusdage

6 dage.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk