Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere


- En vej til integration, fastholdelse og erfaringsudveksling
 
Socialt ansvarlige virksomheder har brug for mentorer.
 
En mentorordning i jeres virksomhed signalerer professionalisme og socialt ansvar. Mentorordningen sikrer erfaringsudveksling, når nye medarbejdere modtages og oplæres.
 
En mentor kan sikre implementering af forandringer og optimal sidemandsoplæring.

Hvad er Mentorordning?

En mentorordning
  • Sikrer erfaringsudveksling, når nye medarbejdere modtages og oplæres - og forhindrer at viden går tabt, når medarbejdere med høj anciennitet går af
  • Forbedrer integrationen af nye medarbejdere - og mindsker medarbejderomsætningen
  • Giver mulighed for at rekruttere bredere - og fastholde nuværende medarbejdere, f.eks. seniorer
  • Sender et professionelt signal til omverdenen - og sætter internt fokus på værdier og mangfoldighed
 

Du lærer på kurset om

  • Mentorens mange roller
  • Aktiv lytning, feedback, sparring og coaching
  • Motivation og konflikthåndtering
  • Forskellige måder at kommunikere og lære på
  • Hvordan menneskers forskelligheder har indflydelse på samarbejdet
  • Håndtering af svære situationer og udfordrende problemstillinger

Hvem kan blive Mentor?

Deltagerprofil
  • Du har god erfaring i dit job
  • Du er godt hjemme i din virksomheds historie, værdier og kultur
  • Du indgår frivilligt i rollen som mentor
  • Du savner redskaber til at virke som mentor for en ny kollega
  • Du kan lide at lære fra dig og hjælpe nye kolleger
  • Du har lyst til at gøre en forskel og til at arbejde med dig selv

Kursets varighed

5 dage

Undervisningen finder sted på

Aalborg Handelsskole
Langagervej 16
9220 Aalborg Øst
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk