Åbent Læringscenter - aftenundervisning


Aftenkurser i Åbent Læringscenter

Vi udbyder over 25 spændende aftenkurser inden for IT og regnskab. Kurserne udbydes hver tirsdag og torsdag, og du bestemmer selv, hvilke dage du ønsker at deltage. Vores aftenkurser består af arbejdsmarkedskurser (AMU kurser), som er kompetencegivende i det ordinære uddannelsessystem. Hvert kursus har en fastlagt varighed og et fastlagt indhold. 

Læs mere om de enkelte aftenkurser i vores brochure >>

Om undervisningen

Undervisningen foregår i vores Åbent Læringsmiljø, hvor du modtager individuel undervisning fra dygtige instruktører. Vi anvender et særligt udviklet undervisningsmateriale, som er skræddersyet til den individuelle undervisningsform, og som giver dig mulighed for en systematisk indlæring og træning i dit tempo. Denne undervisningsform vil give dig en oplevelse af et roligere indlæringsforløb. 

Åbningstid/undervisningstid

Undervisningen foregår tirsdage og torsdage i tidsrummet 17.30 - 20.55. Ved tilmelding aftaler du, hvilke datoer du ønsker at deltage. 

Hvor mange aftener binder du dig til?

Under beskrivelsen af de enkelte kurser kan du se den obligatoriske varighed angivet i dage. En aften svarer til ½ dag. Tilmelder du dig et kursus med en varighed på 2 dage, binder du dig således til 4 undervisningsaftener. 

Pris

Deltagerbetalingen kan svinge fra kursus til kursus, men prisen begynder fra kun 108 kr. pr. kursusdag (svarende til to undervisningsaftener). Har du en uddannelse ud over fagligt niveau, som du har anvendt inden for de seneste 5 år, skal du regne med en højere deltagerbetaling. Du har ikke mulighed for løntabsgodtgørelse, med mindre du får fri på et andet tidspunkt om dagen efter aftale med din arbejdsgiver. 

Kursusbevis

Deltager du i mindst 80% af undervisningstiden og opfylder indlæringsmålene for kurset, modtager du et kompetencegivende kursusbevis. 

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk