Anvendelse af præsentationsprogrammer - AMU kursus


Du lærer at fremstille grafisk præsentationsmateriale med et professionelt præsentationsprogram - fx til brug ved foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. På kurset introduceres du desuden for layoutprincipper på et grundlæggende niveau ligesom du lærer at tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde set i forhold til formålet og virksomhedens behov.
 
Kurset er for dig, som har brug for at lave præsentationsmateriale i forbindelse med fx fremvisning af virksomhedens produkter. Følgende emner gennemgås:
  • dias - herunder formatering og figurer
  • standardisering af dias
  • overgange og animering i diasshow
  • uddelingskopier og noter

Antal dage

2 kursusdage (svarer til 4 kursusaftener eller 2 ugers fjernundervisning)

Få mere at vide

Har du spørgsmål til kurset eller ifm. fjernundervisning, så kontakt vores administration på tlf. 9936 4740.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk