Innovation, forandringer og kreativ idégenerering


Innovation, forandringer og kreativ idégenerering

- i den administrative praksis

Har du brug for værktøjer til at sætte fokus på at få det bedste ud af den foranderlige arbejdsverden, du befinder dig i? Vil du gerne kunne anvende relevante værktøjer og kreative metoder, der indgår i innovationsprocesser? Vil du gerne have viden om innovationsprocessens forskellige faser til at finde nye løsninger på kommende problemer eller til udvikling af nye aktiviteter?

Kurset giver dig viden om og kompetencer til at være aktiv og relevant deltager i innovationsprocesser på arbejdspladsen. 

Kursus indhold

  • Får du værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til dit job
  • Lærer du at forstå og deltage aktivt i organisering og strukturering af arbejdsgange og dynamiske processer, der er relevante for din jobfunktion
  • Får du kendskab til værktøjer og metoder, som indgår i innovationsprocesser og kan identificere områder i den administrative praksis, der er egnede til at indgå i innovationsforløb
  • Lærer du aktivt at vurdere og anvende kreative metoder til at finde løsninger på problemer i forbindelse med nuværende eller kommende aktiviteter

Kurset foregår dels gennem teori, case opgaver, praktiske øvelser og gruppearbejde.

Antal kursusdage

6 dage
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk