Projektorienteret arbejde


Vi arbejder alle mere og mere projektorienteret på tværs af afdelinger, funktioner og fagområder. Det kræver administrative og kommunikative kompetencer, så projekterne gennemføres på den mest hensigtsmæssige måde, og at alle er bekendt med egen rolle.

Kurset er dermed målrettet dig, der ønsker at arbejde mere projektorienteret.

Kursus indhold

  • Projekters opbygning, herunder forståelse for projektets faser, milepæle og aktiviteter
  • Projektets placering i forhold til den øvrige organisation, herunder hvilke beføjelser og kompetencer, det indebærer
  • Identificering af egne og andres roller, opgaver og ansvar
  • Værktøjer til at kommunikere egne synspunkter klart, give konstruktiv feedback og håndtering af eventuelle konflikter i en projektgruppe
  • Forståelse for vigtigheden af vidensdeling
  • Redskaber til at anvende kreative problemløsningsmetoder
  • Færdigheder i den administrative opfølgning på projektets tids- og ressourceplaner
  • Værktøjer til vedligeholdelse af projektets administrative dokumenter
  • Færdigheder i håndtering af projektgruppemøder, herunder indkaldelser og referater

Antal kursusdage

4 dage
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk