Personlig planlægning


Få styr på dine opgaver, så de ikke styrer dig

Kurset er for dig, der ønsker at bruge dine kræfter og tid rigtigt. Bedre planlægning og prioritering gør det lettere for dig at bevare fokus og udnytte tiden effektivt. Du bliver dermed mere bevidst om, hvordan du udnytter din tid effektivt samt får større glæde og synergi på din arbejdsplads.

Kursus indhold

  • Din prioritering af arbejdsopgaver og tidsforbrug
  • Dine planlægningsvaner
  • Dine personlige mål
  • Dine arbejdsmæssige mål
  • Delegering af arbejdsopgaver på alle niveauer
  • Planlægning på kort og lang sigt

Kurset foregår dels gennem praktiske øvelser og dels gennem gruppearbejde.

Antal kursusdage

2 dage
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk