Kulturforståelse


Interkulturel kompetence i jobudøvelsen

Oplever du udfordringer i forbindelse med dit møde med etnisk og kulturel forskellighed? På dette kursus får du værktøjer og lærer at anvende interkulturelle handlemåder til at håndtere kulturel betinget forskelligheder i adfærd samt servicebehov og kan på baggrund heraf differentiere din myndigheds- og serviceudøvelse.

Interkulturel forståelse bygger på professionel respekt for forskellighed.

Kursus indhold

Du får svar på følgende overordnede spørgsmål:
 • Hvad er kultur? Hvad består kultur af?
 • Hvilke kulturer møder vi?
 • Hvordan og på hvilke måder er kulturer typisk forskellige?
 • Hvor galt kan det gå, når man ignorerer kulturelle forskelle?
 • Hvilke interkulturelle erfaringer og relationer har deltagerne med i bagagen?
 • Hvordan håndterer deltagerne interkulturelle møder på jobbet?
 • Hvad kan man gøre for at undgå uheldige interkulturelle møder på jobbet?
 • Hvad gør vi i konkrete situationer?
 • Hvordan håndterer vi – efter deltagelse i kurset – fremadrettet interkulturelle møder?

Vi vil desuden komme ind på emner som:

 • At skelne mellem acceptable og ikke acceptable adfærdsformer i jobudøvelsen i forhold til kulturel forskellighed
 • Hvordan fysisk miljø og mennesker gensidigt former hinanden
 • Indsigt i, hvordan alle kulturer har, og styres af sine værdier, ritualer, helte og symboler.
 • Hvordan ser danskere på udlændinge og vice versa
 

Kurset har en praktisk tilgang til emnerne og vil være handlingsorienteret ift. deltagernes virkelighed. Der vil indgå såvel teori som praktiske øvelser.

 

Antal kursusdage

3 dage
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk