Praktikvejledning af EUD-elever


Få det bedste ud af din elev med dette kursus, der er målrettet oplæringsansvarlige.

Har du overvejet, hvordan du og din elev får det optimale uddannelsesforløb? På dette kursus sættes der fokus på, hvordan du som oplæringsansvarlig kan få det optimale samarbejde med din elev. Her tages der udgangspunkt i en række værktøjer, som er med til at sikre det bedst mulige uddannelsesforløb til gavn for både elev og virksomhed.

Kursus indhold

Kursets primære fokus vil være på kommunikation og udvikling - herunder samtaler, coaching, motivation af eleven, faglig forventningsafstemning m.m.

  • Hvordan kan du bruge dialogen som ledelsesværktøj; hvordan kommunikerer du hensigtsmæssigt med eleven?
  • Hvordan kan du sikre kvalitet i din vejledning, så eleven udvikles og motiveres?
  • Forventningsafstemning mellem elev og arbejdsgiver; hvordan får vi forventningerne synlige og indfriet bedst muligt?

På kurset præsenteres du bl.a. for praktikplanen/praktikmål, elevplan.dk og moodle.dk, hvor der gives en introduktion til at anvende disse redskaber både i planlægningsregi og i dialog øjemed.

Antal kursusdage

1 dag
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk