Fastlæggelse af mål ved personligt salg


Styrk din salgsindsats og opnå en bedre bundlinje!

Dette kursus henvender sig til salgsmedarbejderne, der vil arbejde målrettet med deres salgsindsats, og som ikke vil lade tilfældigheder styre virksomhedens omsætning og indtjening.

Gennem systematik og struktur lærer deltagerne at arbejde bevidst med salgsteknikker og dermed have fokus på, hvordan de kan påvirke virksomhedens nøgletal i en positiv retning. Via fastsættelse af salgsmål og refleksion over egen salgspraksis skabes de bedste forudsætninger for at optimere omsætning og indtjening, så på kurset arbejdes der med en række værktøjer, der skal klæde salgsmedarbejderne bedre på. Ligeledes lærer deltagerne at vurdere de opnåede salgsresultater i forhold til budgetter og handlingsplaner.

Efter kurset vil virksomheden få en resultatorienteret medarbejder, som kan fastlægge salgsmål samt reflektere over salgsarbejdet og dermed forbedre såvel egne som kollegers salgskompetencer.

Kursus indhold

  • Refleksion over salgsteknikker
  • Målrettet brug af salgsværktøjer
  • Nøgletalsanalyse
  • Fastlæggelse af egne salgsmål
  • Motivationsfaktorer i salgsøjemed
  • Effektmåling og opfølgning på indsatsområder

Antal kursusdage

2 dage
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk