Ledelse på afstand


Få værktøjer til distanceledelse

Har du behov for i din ledelsesfunktion at udøve personaleledelse på afstand? På dette kursus får du relevante værktøjer og løsningsmodeller til på afstand af tid og sted at kunne udøve personaleledelse på det operationelle niveau uden din fysiske tilstedeværelse.

Kursus indhold

Du lærer på det operationelle niveau

  • at udøve ledelse på distancen
  • at anvende relevante planlægnings- og kommunikationsværktøjer til opretholdelse af kontakt med medarbejderne ved udøvelse af distanceledelse

Desuden får du viden om de særlige problemstillinger, der er forbundet med at udøve ledelse uden fysisk synlighed og nærvær og kan vurdere dette i forhold til distanceledelse i de konkrete situationer.

Antal kursusdage

2 dage
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk