Fjernundervisning for PIU-elever (Praktik i udlandet)


5 gode grunde til at tage PIU-hovedforløbet hos os

  • Du kan tage din eksamen online - spar rejsetid
  • Stor erfaring med online forløb – 148 elever gennemførte sidste forløb
  • Høj elevtilfredshed i evalueringer
  • Tæt samarbejde med PIU-sekretariatet i Silkeborg
  • Som den eneste skole i landet tilbyder vi et anerkendt EBBD+-bevis efter afslutning. Diplomet er anerkendt i EU, hvis du ønsker at søge job i udlandet eller vil læse på et europæisk universitet.

Et professionelt fjernundervisningsforløb

Forløbet hos os er ét af Danmarks mest gennemprøvede fjernundervisningsforløb for PIU elever. Som PIU-elev kan du følge dine skoleperioder via fjernundervisning. Du er med andre ord uafhængig af at skulle hjem for at tage dine skoleophold. Forløbet kan følges af alle, der er i PIU-forløb inden for specialerne kontor (administration) eller detail.

Aalborg Handelsskole var den første skole i Danmark, der udrullede 100% online undervisning for elever, der gennemfører en elevuddannelse med praktik i udlandet. Og mange elever ser det som en kæmpe fordel at kunne følge undervisningen online.

I skoleåret ’17/’18 gennemførte 148 elever forløbet, og blandt deltagerne er der stor tilfredshed med uddannelsen. Nedenunder ses den seneste evaluering på en skala fra 0-5, hvor 5 er bedst.

Om uddannelsesforløbet

Uddannelsesforløbet sikrer dig en fuld faglig elevuddannelse inden for hovedforløbsspecialet Administration eller Detail. Alle faglærere på uddannelsen er specialister i netop deres fag og har mange års erfaring med deres område.

I forbindelse med dit fagprøveforløb får du en fast tilknyttet fagprøvevejleder, der også tager dig op til eksamen. I den uge, hvor du skriver din fagprøverapport, har du fri fra din praktikplads.

Du vil blive tildelt en fagprøvevejleder i januar måned. 

Online undervisning via Moodle

Al undervisning gennemføres i læringsværktøjet Moodle, – hvor du bl.a. kan følge med i dit eget aktivitetsniveau og chatte med en underviser. Det er også i Moodle, du modtager alle materialer og afleverer alle opgaver. Der veksles mellem læsning, præsentationer, videoer, cases, opgaver, quizzer, live møder mm.

Få et anerkendt bevis

Tager du dit PIU-forløb hos os tilbyder vi samtidig et European Business Baccalaureate Diploma (EBBD) certifikat. Dette diplom attesterer, at du har kompetencer inden for bl.a. økonomi og fremmedsprog, og at du har opnået arbejdserfaring gennem et længerevarende praktikophold i et andet EU-land. European Business Baccalaureate Diploma+ vil derfor give dig meget større chancer på det europæiske arbejdsmarked, hvis du på et tidspunkt ønsker at søge et job i udlandet.

Eksempel på undervisningsforløb inden for Administration

Periode Aktivitet
September

Oprettelse i diverse systemer,

Webinar med underviserne på forløbet

Introduktion til IT værktøjet Moodle.

Oktober

Kommunikation (obligatorisk)

Forretningstysk (valgfag)

Forretningsengelsk (valgfag)

November - marts

Kommunikation (obligatorisk)

Optimering af arbejdsprocesser (obligatorisk)

Projektadministration (obligatorisk)

Løn og lovgivning (valgfag)

Kvalitet og service (valgfag)

International Handel (valgfag)

Forretningsengelsk (valgfag)

Forretningstysk (valgfag)

Likviditetsstyring (valgfag)

Service og international kulturforståelse (valgfag)

AU-faget 'Projektstyring i praksis' (10 ECTS) (valgfag)

April Arbejde med problemformulering og fagprøve
Maj Skrive fagprøverapporten individuelt eller i grupper af op til tre deltagere. Kræver I er tilknyttet samme praktikplads.
Juni Fagprøve eksamen (obligatorisk)

På Aalborg Handelsskole kan du som PIU-elev tage ét skoleophold/fag hver måned.

Vi håber, du finder vores uddannelsestilbud relevant. Du kan høre mere om vores uddannelse ved at kontakte vores uddannelseskoordinator Jette Baand Christensen - jebc@ah.dk eller tlf. 2710 5947.

Yderligere info

Jette B. Christensen Underviser
2710 5947
2710 5947
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk