Indledende erhvervsøkonomi


Faget har til formål at give en grundlæggende indsigt i regnskab og økonomi samt i regnskabets registreringsmetoder og informationsværdi.

Faget giver de fornødne forkundskaber for at gennemføre faget ”erhvervsøkonomi” i akademiuddannelserne og dermed for at påbegynde fagmodulrækken i retningen ”økonomi og ressourcestyring”.

Faget behandler følgende emneområder:
  • Virksomhedens retlige stilling, interessegrupper og værdiskabelse
  • Introduktion til regnskabslovgivningen
  • Årsregnskabet og registreringssystemet/bogholderiet
  • Periodeafgrænsning og vurdering af enkeltposter i regnskabet
  • Årsafslutning og regnskabsopstilling
  • Regnskabets informationsværdi og anvendelse
Faget giver endvidere en grundlæggende øvelse i at anvende regneark i økonomifagene.

Eksamen: ingen

Søg om tilskud

Beskæftigede kan søge omstillingsfonden om dækning af deltagerbetalingen. Kontakt os gerne for at høre mere.

Faget er med på positvlisten

Ledige kan deltage i faget via den regionale uddannelsespulje (positivlisten). Kontakt os gerne for at høre mere.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk