Forretningsengelsk (valgfag)


Faget er godt til dig, der arbejder i en virksomhed, hvor engelsk som sprog anvendes i det daglige arbejde i et eller andet omfang eller ønsker at styrke dine sprogfærdigheder i engelsk i en professionel sammenhæng.

Dit udbytte

Med faget forretningsengelsk vil du: 

  • Kunne indgå i en virksomhed, der har internationale relationer
  • Kunne kommunikere fagligt på engelsk både internt og eksternt i virksomheden.
  • Kunne udtrykke dig mundtligt og skriftligt på engelsk i et varieret sprog. Fokus er primært på kommunikation af erhvervsmæssig karakter og sekundært på samfundsmæssig og almen karakter.
  • Kunne modtage og viderebringe beskeder fra engelsk til dansk og omvendt i en professionel sammenhæng.
  • Kunne oversætte forretningstekster så det passer til modtageren.

Formål

Gennem faget lærer du at:

  • Udtrykke dig mundtligt og skriftligt på engelsk i et varieret sprog i kommunikative sammenhænge af primært erhvervsmæssig karakter og sekundært af samfundsmæssig og almen karakter.
  • Anvende IT i kommunikation, informationssøgning og tekstskrivning.
  • Anvende digitale medier til at yde intern og ekstern service.
  • Oversætte tekster fra dansk til engelsk og omvendt, så det passer til modtageren/målgruppen.
  • Modtage og viderebringe beskeder fra engelsk til dansk og omvendt i et professionelt sammenhæng.

Målgruppe

Elever i administrationsuddannelse på hovedforløbet fra skoler i hele landet

Pris

Forløbet er gratis for elever med uddannelsesaftale

Arbejdsindsats

37 timer (skal gennemføres i løbet af 1 måned)

Eksamen

Ingen

Forudsætninger

Du skal min. have haft engelsk på C-niveau
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk