Struktur i administrative problemstillinger (valgfag)


Faget er godt for dig, der skal til at gennemføre dit fagprøveprojekt eller står over for at gennemføre større projekter i virksomheden.                   

Dit udbytte

Med faget struktur i administrative problemstillinger vil du:

  • Blive godt rustet til din fagprøve.
  • Kunne arbejde kvalificeret med et større projekt herunder bl.a. innovative løsninger, informationsindsamling, kildekritik og afrapportering.

Formål

Med faget i struktur i administrative problemstillinger lærer du at:

  • Anvende kreative problemløsningsmetoder, så løsningsforslag er innovative og målrettede
  • Kunne disponere emner og skabe overblik og struktur i projektrapporter
  • Arbejde med informationsindsamling, herunder kildekritik og copyright i forhold til udarbejdelse af projektrapporter
  • Anvende avancerede funktioner i tekstbehandling til kvalitetssikring af rapporter, herunder typografier, sideopsætning, indholdsfortegnelse, sti stikordsregister, fodnoter, hyperlinks mv.

Målgruppe

Elever i administrationsuddannelse på hovedforløbet fra skoler i hele landet

Pris

Forløbet er gratis for elever med uddannelsesaftale

Arbejdsindsats

18 timer (skal gennemføres i løbet af 1 måned)

Eksamen

Ingen

Forudsætninger

Du skal min. have haft engelsk på C-niveau
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk