Service og international kulturforståelse (valgfag)


Faget er godt for dig, der arbejder med kulturforskelle i en professionel sammenhæng og ønsker at kunne yde en god differentieret service over for internationale kunder.

Dit udbytte

Med faget se vice og international kulturforståelse vil du:

  • Få kendskab til det geografiske og kulturelle verdensbillede for bedre at kunne forstå de kulturelt betingede normer, der påvirker menneskers holdninger og forventninger til at forbruge og yde service
  • Få en perspektiveret og anvendelig sammenligning af forskellige kulturkredse, med fokus på din virksomheds geografiske placering gennem brugen af Geert Hofstedes kulturparame­tre
  • Forstå kundernes kulturbestemte adfærd i en servicemæssig sammenhæng.

Formål

Med faget service og international kulturforståelse lærer du:

  • Om det geografiske og kulturelle verdensbillede for derigennem at kunne forstå de kulturelt betingede normer, der påvirker menneskers holdninger og forventninger til at forbruge og yde service.
  • At service og international kulturforståelse handler om den interaktive markedsføring af det danske turistprodukt, og dermed er et redskab for medarbejderen til at yde en god og differentieret service over for internationale kunder.
  • Om forskellige kulturkredse ud fra en perspektiveret og anvendelig sammenligning gennem brugen af Geert Hofstedes kulturparametre
  • At forstå kundernes kulturbestemte adfærd i en servicemæssig sammenhæng. 

Målgruppe

Elever i administrationsuddannelse på hovedforløbet fra skoler i hele landet

Pris

Forløbet er gratis for elever med uddannelsesaftale

Arbejdsindsats

37 timer (skal gennemføres i løbet af 1 måned)

Eksamen

Ingen

Forudsætninger

Du skal min. have haft engelsk på C-niveau
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk