Grundlæggende bogføring og regnskabsforståelse


LÆR AT BOGFØRE DE DAGLIGE BILAG I VIRKSOMHEDER

Mål

Efter kurset kan du bogføre og/eller være med til at bogføre og samtidig forstå i hvilken sammenhæng bogføringen indgår. Du får desuden kendskab til økonomistyringssystemet Microsoft NAV 2017 og Excel som elektroniske hjælpemidler.

Indhold

  • du lærer om de grundlæggende regnskabsbegreber. Hvad betyder f.eks. debet og kredit?
  • du lærer at udfylde en kasserapport på grundlag af dagens bilag
  • du bliver introduceret til regnskab og lærer om resultatopgørelse og balance
  • du lærer at bogføre specifikke bilag og registrere betalinger/indbetalinger m.m.
  • du lærer hvordan daglige posteringer kan danne årsregnskab, resultatopgørelse og balance
  • du lærer om egenkapital og hvordan den er sammensat
På kurset vil Excel regneark og økonomistyringssystemet Microsoft NAV 2017 blive anvendt i undervisningen

Antal kursusdage

16 dage

Forudsætninger

Ingen
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk