Grundlæggende lederuddannelse - Leadership


På Grundlæggende Lederuddannelse 2 – Leadership går vi i dybden med lederens evne til at skabe værdi for både virksomhed og medarbejdere på samme tid. Vi tager fat i emner som virksomhedskultur, trivsel, teambuilding, coaching og konflikter.

Trivsel og arbejdsglæde for såvel leder som medarbejder vil være et gennemgående tema under hele forløbet, og vi tager udgangspunkt i din dagligdag, så det praksisnære kommer i centrum.

Kurset drejer sig om at udvikle dig som leder efter principperne i leadership-delen af ledelse, med fokus på personalehåndtering og udvikling af virksomheden og dens ansatte.

Leadership baseret ledelse er en ledelsesform, hvor den primære ledelsesopgave er at skabe en fælles forståelse af og holdning til organisationen og dens omverden. Denne ledelsesform skal sikre, at alle medarbejdere kan identificere sig med virksomhedens mål og midler – da disse igen tager sit afsæt i den samme kultur.

Den leadership baserede ledelse kan ofte have trange kår, da meget ledelse i dag fokuserer på drift og ”management” delen af ledelsesopgaven. Ofte finder mange ledere leadership delen svær, og man mangler værktøjer i hverdagen. Derfor ligger vi fokus på leadership delen på dette kursus og fylder værktøjskassen op inden for dette område.

Når kulturen er bevidst forankret i alle aspekter af virksomhedens aktiviteter, frigøres der ressourcer i organisationen. Holdninger, adfærd, håndtering af stress, arbejdsglæde og trivsel er blot nogle af de elementer, som påvirkes i positiv retning.

Denne uddannelse vil gøre dig i stand til som leder at bidrage positivt til udførelsen af den leadership baserede ledelse.

Temaer

 1. Individet i organisationen (personlighed, trivsel, motivation, kultur, stress)
 2. Ledelsesbaseret coaching
 3. Samtaler
 4. Teams
 5. Konflikthåndtering

Indhold

Modul 1 -  Individet i organisationen - 2 dage

Lær at håndtere det enkelte individ i virksomheden.

 • Forståelse for personlige forskelligheder
 • Evner for at motivere forskellige medarbejdere
 • Forståelse for at skabe trivsel for alle medarbejdere
 • Strategier for at undgå stress i virksomheden
 • Grundlæggende forståelse for det strategiske arbejde i virksomheden
Modul 2 - Ledelsesbaseret coaching - 3 dage

Lær at lede de erfarne og kompetente medarbejdere gennem coaching. 
 • Grundlæggende viden om coaching og metoden
 • Træning i den coachende samtale
 • Aktiv lytteteknik
 • Spørgeteknik
 • Kendskab til ledelsesbaseret coaching
 • Metoder til at lede de erfarne og kompetente medarbejdere i virksomheden
Modul 3 - Håndtering af de daglige personalesamtaler – 3 dage
 
Lær at håndtere og udføre de mange forskellige samtaler i virksomheden fra rekruttering til afskedigelse.
 • Indsigt i rekrutteringsprocessen og redskaber til at gennemføre en jobsamtale
 • Forståelse for at tiltrække de ”rigtige” medarbejdere til virksomheden
 • Håndtering at ansøgninger og udvælge de ”rigtige” medarbejdere
 • Samtaleteknik
 • Forståelse for MUS-samtalen og dens værdi
 • Metoder til at gennemføre en værdifuld MUS-samtale
 • Mulighed for at udarbejde en MUS-samtale der passer til netop din virksomhed
 • Redskaber til den vanskelige samtale, herunder den adfærdskorrigerende samtale
 • Metode til at give professionelle advarsler
 • Metode til at udføre værdige afskedigelser
 • Forståelse for de følelsesmæssige udfordringer ved afskedigelser

Modul 4 - At lede effektive grupper og teams – 3 dage

 • Forståelse for forskellen mellem at lede individer, grupper og teams
 • Indsigt i dannelse af effektive grupper og teams
 • Viden om gruppepsykologi
 • Udvikling af teams
 • Indsigt i teamlederens rolle og forskellige ledelsesstile af teams

Modul 5 - Lær den svære kunst at håndtering de konflikter, der opstår i virksomheden – 3 dage
 • Indsigt i konflikters natur og hvordan de opstår
 • Forskellige metoder til at gribe konflikterne an
 • Psykologisk forståelse af hvad der sker med medarbejdernes følelser i en konflikt
 • Erfaring med at løse forskellige konflikter
 • Øget opmærksomhed overfor stresssymptomer i forbindelse med konflikter
 • Forståelse for konfliktens skadelige indflydelse på lederens og medarbejderens helbred
 • Erfaring med udarbejdelse af en konflikthåndteringspolitik og procedurer for virksomhedens håndtering af konflikter

På det sidste modul samler du op på hele forløbet og lægger en plan for, hvordan du fastholder og anvender det, du har lært, i din hverdag.

 

Om kurset

Kurset er på 14 dage og er delt i 5 moduler fordelt over et halvtår. Det betyder, at du får tid til at reflektere over og vurdere din udviklingsproces, og samtidig får du mulighed for at afprøve teorierne i praksis mellem undervisningsdagene.

Hvert modul afsluttes med en eller flere hjemmeopgaver, der bygger bro mellem teori og praktisk arbejde.

Forudsætninger

Vi anbefaler, at du har deltaget i Den Grundlæggende Lederuddannelse eller har tilsvarende viden. 
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk