Grundlæggende lederuddannelse - Leadership


På "Grundlæggende ledelse 2” går vi i dybden med lederens evne til at skabe værdi for både virksomhed og medarbejdere på samme tid. Vi tager fat i emner som virksomhedskultur, trivsel, teambuilding, coaching og konflikter.
 
Trivsel og arbejdsglæde for såvel leder som medarbejder vil være et gennemgående tema under hele forløbet, og vi tager udgangspunkt i din dagligdag, så det praksisnære kommer i centrum.

Indhold

Trivsel og arbejdsglæde for såvel leder som medarbejder vil være et gennemgående tema under hele forløbet, og vi tager udgangspunkt i din dagligdag, så det praksisnære kommer i centrum.

Kurset drejer sig om at udvikle dig som leder efter principperne i ”leadership”-delen af ledelse.

Leadershipbaseret ledelse er en ledelsesform, hvor den primære ledelsesopgave er at skabe en fælles forståelse af og holdning til organisationen og dens omverden. Denne ledelsesform skal sikre, at alle medarbejdere kan identificere sig med virksomhedens mål og midler – da disse igen tager sit afsæt i den samme kultur.

Den leadershipbaserede ledelse kan ofte have trange kår, da meget ledelse i dag fokuserer på drift og ”management” delen af ledelsesopgaven. Ofte finder mange ledere leadership-delen svær og man mangler værktøjer i hverdagen. Derfor ligger vi fokus på leadership-delen på dette kursus og ”fylder” værktøjskassen op inden for dette område.

Når kulturen er bevidst forankret i alle aspekter af virksomhedens aktiviteter, frigøres der ressourcer i organisationen. Holdninger, adfærd, håndtering af stress, arbejdsglæde og trivsel er blot nogle af de elementer, som påvirkes i positiv retning.

Denne uddannelse vil gøre dig som leder i stand til at bidrage positivt til udførelsen af den leadershipbaseret ledelse.

Om kurset

Kurset er på 14 dage og er delt i 5 moduler fordelt over et halvt år. Det betyder, at du får tid til at reflektere over og vurdere din udviklingsproces, og samtidig får du mulighed for at afprøve teorierne i praksis mellem undervisningsdagene.

Temaer

  1. Individet i organisationen (personlighed, trivsel, motivation, kultur, stress)
  2. Coaching
  3. Samtaler
  4. Teams
  5. Konflikthåndtering
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk