Den nye ferielov i praksis


Bliv opdateret og bliv fortrolig med feriereglerne

På kurset får du en grundig gennemgang af ferielovgivningen, og du bliver opdateret på de seneste lovæn-dringer. EU har lagt op til, at Danmark skal indføre nye regler om afholdelse af ferie, den omtalte ”samti-dighedsferie” – på dette kursus får du en status på dette. Du får dermed en forståelse for feriereglerne og får et overblik over reglerne, og hvordan de udmønter sig i praksis.

Målgruppe

Kurset er for dig, der i din jobfunktion har brug for at kende ferieloven, f.eks. ledere, administrative medar-bejdere, bogholdere, lønmedarbejdere, HR-konsulenter og lignende i den private eller offentlige sektor.

Indhold

 • Ny ferielov – overblik over ændringerne og overgangsregler frem mod samtidighedsferie
 • Grundigt kendskab til ferielovens opbygning og indhold
 • Hvem er omfattet af loven og hvor gælder ferieloven?
 • Optjening af ferie – hvilke regler gælder?
 • Afvikling af ferie, herunder hovedferie, om overførsel af ferie og fravigelsesmuligheder
 • Ferie for sygemeldte, barslende og medarbejdere på orlov
 • Ferieregler og bonusordninger
 • Modregning i feriepenge – hvordan og hvad?
 • Hvad skal udbetales hvornår og hvor til? Fristerne for betaling af feriepenge, ferietillæg, løn under ferie m.v.
 • Rammerne om varsling og afholdelse af ferie ved medarbejderens fratrædelse og i fritstillingsperi-ode
 • Ferieregler og deltidsansatte
 • Overblik over regler for hhv. ledelse, funktionærer og timelønnede
 • Udbetalingsmuligheder

Undervisningen vil være en vekslen mellem teoretisk gennemgang, diskussioner og opgaveløsninger.

Antal kursusdage

2 dage
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk