Fasthold nye medarbejdere med onboarding


Der er kamp om talenterne i en tid med høj beskæftigelse. Er I klar med næste skridt, når ansættelseskontrakten er underskrevet? En god onboarding handler ikke kun om, at der er en buket blomster på bordet første dag, en computer, et sted at sidde, og at man har læst personalehåndbogen. En effektiv onboarding er langt mere. 

Indhold

På dette kursus bliver du klædt på til en effektiv onboarding proces med det ene formål at sikre fastholdelse, produktivitet, engagement og motivation af den nye medarbejder.
Du får viden om begrebet onboarding, der refererer til den mekanisme, hvorigennem nye medarbejdere tilegner sig den nødvendige viden, færdigheder og adfærd for at blive effektive organisatoriske medlemmer. Det er altså dermed de aktiviteter, der finder sted i en nyansat medarbejders første tid, der har til formål at give medarbejderen den viden og de redskaber, han eller hun har brug for at kunne udfylde sin rolle.

  • Hvad er onboarding?
  • Sammenhæng mellem personprofiler og onboarding
  • Hvordan sikres en succesfuld onboarding?
  • Time to performance - Den tid du bruger på at få dine nye medarbejder integreret i din virksomhed, så de hurtigere kan blive en succes
  • Design af program for processen
  • Virksomhedens værdisæt, kultur, historie, normer og miljø
  • Samarbejde og netværk – integrering i virksomheden
  • Fokus og åbenhed omkring nye kompetencer fra den nyansatte
  • Forventningsafstemning
  • Løbende guidning og feedback

Kurset vil bestå af oplæg og teori sammenkoblet med diskussioner fra deltagernes egne oplevelser og udfordringer.

Målgruppe

Kurset er udviklet til medarbejdere og ledere fra alle brancher, primært i mindre og mellemstore virksomheder, der på den ene eller anden måde i det daglige arbejder med rekruttering, introduktion og fastholdelses af nye medarbejdere.

Antal kursusdage

3 dage
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk