Håndtering af personoplysninger


Eftermiddag/aften

Bliv fortrolig med de skærpede krav - Hvad må du og hvad du ikke?

Som virksomhed og institution ligger vi inde med en masse data på både nuværende og tidligere kunder, borgere, klienter, medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere. På dette kursus bliver du klædt på til at håndtere personoplysninger professionelt.

Indhold

Med dette kursus får du indsigt i og værktøjer til håndtering af de skærpede krav til myndigheders og private virksomheders behandling af personoplysninger i overensstemmelse med persondataloven og den ny databeskyttelsesforordning.

Efter kurset kan du

  • Selvstændigt skelne mellem almindelige og følsomme oplysninger
  • Identificere risici og foretage sikkerhedsforanstaltninger som led i de administrative opgaver
  • Foretage procedurer i de administrative opgaver for håndtering af berigtigelse og sletning af data samt håndtering af datanedbrud
  • Anvende vejledninger og andet hjælpemateriale fra datatilsynet

Fokus på kurset er ikke, hvordan man holder sin ryg fri, men mere, hvordan kravene kan skabe refleksion over bedre praksis samt skabe forståelse for det ansvar, man har, for at beskytte kundernes og borgernes privatliv.

Forudsætninger

Der kræves ikke særlige forudsætninger for at deltage på kurset

Antal kursusdage

2

Tid

Hold 1: Tirsdage i ugerne 36-39
 
Hold 2: Tirsdage i ugerne 43-46
 
Alle dage kl. 17.00-20.45
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk