God forvaltingsskik og administratin praksis


Eftermiddag/aften

Kom et skridt nærmere et job i den offentlige sektor

Der vil nu og i fremtiden blive slået ledige stillinger op til en lang række statslige arbejdspladser i Nordjylland. Ønsker du job i denne sektor, vil det være en fordel, at du opkvalificerer dig, så du på det faglige og personlige plan, får mulighed for at matche nogle af kravene på offentlige arbejdspladser.

Indhold

God forvaltningsskik er normer og principper for, hvordan myndighederne bør opføre sig i forhold til borgerne. Det betyder, at myndigheder bl.a. skal optræde venligt og hensynsfuldt og på en måde, der styrker tilliden til den offentlige forvaltning. God forvaltningsskik har også betydning for den konkrete sagsbehandling, da principperne for god forvaltningsskik gælder ved siden af de krav, der følger af forvaltningslovens bestemmelser.

Efter kurset kan du

 • udføre myndighedsopgaver og serviceopgaver under hensyntagen til reglerne om god forvaltningsskik.
 • anvende forvaltningslovens bestemmelser i forhold til borgere og brugere om
  • Inhabilitet
  • Vejledning
  • Aktindsigt
  • Notatpligt
  • Partshøring
  • Begrundelse
  • Klagevejledning

Forudsætninger

Der kræves ikke særlige forudsætninger for at deltage på kurset

Tid

Hold 1: Tirsdage i ugerne 36-39
 
Hold 2: Tirsdage i ugerne 43-46
 
Alle dage kl. 17.00-20.45
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk