Personlig udvikling og effektiv kommunikation

18-11-2019
Daghold
Kursuspris
AMU-pris for hold- og fjernundervisning:  kr. 1.054,00   Pris uden for AMU-målgruppe: kr. 3.318,10  

Personlig udvikling og effektiv kommunikation


Kurset er for dig, der på individniveau ønsker indsigt og redskaber, så dine mulighederne for at kommunikere og agere på en endnu mere anerkendende måde optimeres. Resultatet vil være en positiv adfærd og kultur baseret på tillid og medansvar, som kan danne rammen for trivsel og øget effektivitet.

Indhold

  • Hvordan du matcher dine mål med dit fagområde (personlighedstyper og personlighedsmønstre)
  • Hvordan du undgår ”overspringshandlinger” og bliver effektiv i din opgaveløsning
  • At tilpasse dit sprogbrug gennem aktiv lytning og afkodning af kropssprog
  • At opstille klare mål og ønsker – så kan du handle og opnå det, du bestemmer dig for
  • Anerkendende kommunikation
  • At sætte fokus på din personlige drivkraft

Antal kursusdage

6 dage.
Fagnummer 45362

Personlig udvikling til arbejde og uddannelse

Varighed: 5 dage
Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Deltageren er i stand til at tilegne sig ny viden og er motiveret til yderligere udvikling og uddannelse, fagligt såvel som personligt med henblik på at matche omskiftelige behov på arbejdspladsen og arbejdsmarkedet som helhed. Deltageren kan opstille klare ønsker og mål i forhold til egen kvalificering og uddannelse med henblik på at matche behovene indenfor eget fagområde. Deltageren kan håndtere udviklingssamtaler herunder etablere kontakt med og blive forstået af andre mennesker, tackle situationer, hvor deltageren møder modstand herunder forstå de psykologiske mekanismer, der henholdsvis fremmer og hæmmer præcis kommunikation.
Fagnummer 47297

Kommunikation og feedback i administrativt arbejde

Varighed: 1 dag
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til personer i faglærte og ufaglærte jobs, som arbejder med eller ønsker at arbejde med borger- og kundekontakt knyttet til det administrative arbejde. Deltageren kan sætte rammer og lægge en strategi for forskellige typer samtaler med kunder, borgere og kolleger, fx vejlednings- og rådgivningssamtaler. Deltageren kan anvende et sprogbrug tilpasset samtalens formål og hermed bidrage til en effektiv opgave- og problemløsning. Herunder kan deltageren aflæse kropssprog, anvende aktiv lytning og relevante spørgeteknikker samt give konstruktiv feedback, sådan at de administrative kommunikative opgaver løses bedst muligt.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Næste hold start:

18-11-2019

Slutdato:

25-11-2019

Tilmeldingsfrist:

11-11-2019

Varighed:

6 dage

Kontakt:

Janne Lund Bech
Tlf.:27886014
jlb@ah.dk

Undervisningssted:

Aalborg Handelsskole
Langagervej 16
9220 Aalborg Ø

Afholdelsesform:

Dagundervisning

Min. antal deltagere:

16

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk