Placering af resultat- og balancekonti - AMU kursus


For dig, der gerne vil kunne skelne mellem resultat- og balancekonti og anvende en simpel kontoplan til postering af de daglige bilag.
 
På kurset arbejder du med sammenhængen mellem resultatopgørelse og balance og med forskelle i virksomheders regnskaber. Gennem praktiske øvelser får du desuden indblik i de grundlæggende principper for debitering og kreditering.

Antal dage

2 dage (4 kursusaftener)

AMU-pris

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk