Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge

08-05-2019
Daghold
Kursuspris
AMU-pris for hold- og fjernundervisning:  kr. 186,00   Pris uden for AMU-målgruppe: kr. 800,00  

Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge


Få det bedste ud af din elev med dette kursus, der er målrettet oplæringsansvarlige.

Har du overvejet, hvordan du og din elev får det optimale uddannelsesforløb? På dette kursus sættes der fokus på, hvordan du som oplæringsansvarlig kan få det optimale samarbejde med din elev. Her tages der udgangspunkt i en række værktøjer, som er med til at sikre det bedst mulige uddannelsesforløb til gavn for både elev og virksomhed.

Kursus indhold

Kursets primære fokus vil være på kommunikation og udvikling - herunder samtaler, coaching, motivation af eleven, faglig forventningsafstemning m.m.

  • Hvordan kan du bruge dialogen som ledelsesværktøj; hvordan kommunikerer du hensigtsmæssigt med eleven?
  • Hvordan kan du sikre kvalitet i din vejledning, så eleven udvikles og motiveres?
  • Forventningsafstemning mellem elev og arbejdsgiver; hvordan får vi forventningerne synlige og indfriet bedst muligt?

På kurset præsenteres du bl.a. for praktikplanen/praktikmål, elevplan.dk og moodle.dk, hvor der gives en introduktion til at anvende disse redskaber både i planlægningsregi og i dialog øjemed.

Antal kursusdage

1 dag
Fagnummer 45917

Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge

Varighed: 1 dag
Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Deltagerne kan på baggrund af kendskab til mål for praktik og teori, i elevens erhvervsuddannelse medvirke ved tilrettelæggelse og gennemførelse af elevens praktikperiode i virksomheden.
Endvidere kan deltageren anvende relevante planlægnings- og registreringsværktøjer til at understøtte dialogen mellem elev, virksomhed og skole.
Deltagerne kan ud fra kendskab til hvordan man som rollemodel påvirker elevens motivation og opfattelse af kvalitet, være med til at sikre elevens udbytte af praktikuddannelsen/ elevens læring i praktikuddannelsen el.lign.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Næste hold start:

08-05-2019

Slutdato:

08-05-2019

Tilmeldingsfrist:

02-05-2019

Varighed:

1 dag

Kontakt:

Janne Lund Bech
Tlf.:2788 6014
jlb@ah.dk

Undervisningssted:

Aalborg Handelsskole
Langagervej 16
9220 Aalborg Ø

Afholdelsesform:

Dagundervisning

Min. antal deltagere:

16

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk