Projektorienteret arbejde

26-11-2018
Daghold
Kursuspris
AMU-pris for hold- og fjernundervisning:  kr. 616,00   Pris uden for AMU-målgruppe: kr. 2.411,80  

Projektorienteret arbejde


Vi arbejder alle mere og mere projektorienteret på tværs af afdelinger, funktioner og fagområder. Det kræver administrative og kommunikative kompetencer, så projekterne gennemføres på den mest hensigtsmæssige måde, og at alle er bekendt med egen rolle.

Kurset er dermed målrettet dig, der ønsker at arbejde mere projektorienteret.

Kursus indhold

  • Projekters opbygning, herunder forståelse for projektets faser, milepæle og aktiviteter
  • Projektets placering i forhold til den øvrige organisation, herunder hvilke beføjelser og kompetencer, det indebærer
  • Identificering af egne og andres roller, opgaver og ansvar
  • Værktøjer til at kommunikere egne synspunkter klart, give konstruktiv feedback og håndtering af eventuelle konflikter i en projektgruppe
  • Forståelse for vigtigheden af vidensdeling
  • Redskaber til at anvende kreative problemløsningsmetoder
  • Færdigheder i den administrative opfølgning på projektets tids- og ressourceplaner
  • Værktøjer til vedligeholdelse af projektets administrative dokumenter
  • Færdigheder i håndtering af projektgruppemøder, herunder indkaldelser og referater

Antal kursusdage

4 dage
Fagnummer 45988

Projektorienteret arbejde

Varighed: 2 dage
Målgruppe: Medarbejdere hvor projektarbejdsformen indgår i jobudførelsen. Deltageren kan i det daglige, arbejde projektorienteret og dermed medvirke til gennemførelse af projekter. I den forbindelse kan deltageren identificere egne og andres roller, opgaver og ansvar i forhold til en projektgruppe. Deltageren kan kommunikere egne synspunkter klart, give konstruktiv feedback og håndtere evt. konflikter i en projektgruppe. Deltageren forstår vigtigheden af at vidensdele og kan anvende kreative problemløsningsmetoder så løsningsforslag er kreative, innovative og målrettede. Deltageren har desuden viden om hvordan projektet er placeret i forhold til den øvrige organisation og hvilke beføjelser og kompetencer dette indebærer.
Fagnummer 46487

Administration i projektarbejde

Varighed: 2 dage
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til medarbejdere der arbejder eller skal arbejde med projekter i virksomheden på det administrative niveau. Deltageren kan bistå projektledelsen i arbejdet med at gennemføre projekter, ved at følge op på og ajourføre projektets administrative elementer fordelt på faser som beskrevet i projektets handlingsplan. Desuden kan deltageren følge op på aktiviteter jf. projektets tids- og ressourceplaner gennem viden om hvordan et projekt er opbygget, projektets faser, milepæle og mål. Endvidere kan deltageren tage ansvar for vedligeholdelse af projektets administrative dokumenter.

Endeligt kan deltageren foretage indkaldelser til projektgruppemøder, skrive referater og rundsende disse til de relevante deltagere i projektets arbejds- og styregruppe.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Næste hold start:

26-11-2018

Slutdato:

29-11-2018

Tilmeldingsfrist:

20-11-2018

Varighed:

4 dage

Kontakt:

Janne Lund Bech
Tlf.:27886014
jlb@ah.dk

Undervisningssted:

Aalborg Handelsskole
Langagervej 16
9220 Aalborg Ø

Afholdelsesform:

Dagundervisning

Min. antal deltagere:

16

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk