Regneark til økonomistyring (akademi- og merkonomfag)

Regneark til økonomistyring (akademi- og merkonomfag)


På akademi- og merkonomfaget 'Regneark til økonomistyring' arbejder du med anvendelse af regneark til opbygning af konkrete økonomiske modeller og anvendelse af regneark til at analysere og vurdere data fra virksomhedens økonomisystemer. Endvidere lærer du at anvende regneark til løsning af mindre statistiske opgaver. Faget inddrager anvendelse af regneark på følgende emneområder:

  • Økonomiske modeller
  • Dataanalyse
  • Økonomisk statistik

Faget er et valgfag på akademiuddannelsen i Økonomi- og ressourcestyring, men du kan også vælge at følge faget som enkeltstående kursus. Generelt kendskab til anvendelse af regneark inden deltagelse i faget vil være en stor fordel.


Undervisning

Uddannelsen gennemføres som fjernundervisning og undervejs er der mulighed for at deltage i fire workshop. Fremmøde til eksamen er dog en betingelse.

Adgangsbetingelser

Relevant erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt som minimum 2 års relevant erhvervserfaring. 

Hvem kan deltage?

  • Beskæftigede efter aftale med arbejdsgiver
  • Ledige med bevilling fra den regionale uddannelsespulje
  • Aktiveringsberettigede ledige med en jobplan

Deltagerbetaling og økonomi

Deltagerbetalingen er 6.000 kr. pr. fag. Prisen er inkl. bøger.

Beskæftigede kan søge omstillingsfonden om dækning af betalingen. Kontakt os gerne for at høre mere. 

Yderligere oplysninger

Spørgsmål til fagenes kan ske til Camilla Bach, tlf. 9933 3302, cab@ah.dk.

Ønsker du vejledning i forbindelse med akademi- og merkonomuddannelsen, så kontakt uddannelseskonsulent Per Holm Christensen på tlf. 2710 0176 eller e-mail pech@ah.dk.

Undervisningen gennemføres i samarbejde med UCN act2learn.

Om akademiuddannelse

Akademiuddannelser (tidligere kaldet merkonomuddannelser) udbydes som Åben Uddannelse. Fagene er derfor ofte tilrettelagt som en deltidsuddannelse, men kan også tilrettelægges på fuld tid. Akademiuddannelsen er modulopbygget, og en hel uddannelse svarer til 1 års studietid på fuld tid (60 ECTS point). Betegnelsen merkonom kan inden for det merkantile område benyttes, når fag svarende til 40 ECTS point er gennemført.

Hvert enkelt af uddannelsens fag kan læses selvstændigt og med den samlede retning opnår du stor ekspertise på det økonomiske felt. Relevante jobs med afsæt i uddannelsen og øvrig erhvervserfaring kan være controller, regnskabsansvarlig, konsulent etc.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Ingen fastlagt kursusudbud
Der er desværre ingen fastlagte kursusudbud af dette kursus. Ring til os på tlf. 9936 4740 for at høre mere om, hvornår vi forventer næste udbud vil finde sted.
Per Holm Christensen Uddannelseskonsulent
27100176
27100176
Nyheder
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk