Regnskabsafslutning ifm. årsafslutning - AMU kursus


For dig, der vil assistere i opgørelse af virksomhedens periode- eller årsresultat.
 
Du vil kunne afstemme virksomhedens resultat- og balancekonti og vil kunne foretage nødvendige periodiseringer for korrekt opgørelse af virksomhedens resultat.

Antal dage

2 dage (4 kursusaftener)

AMU-pris

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk