Salg og service – enkeltfag og fjernundervisning


I faget Salg og Service opnår du indsigt og færdigheder i markedsføringsmæssige sammenhænge med fokus på bl.a. salg, handel og markedsføring. I undervisningen ser vi bl.a. nærmere på virksomhedens interessenter, mål og idégrundlag ud fra bl.a. virksomhedens stærke og svage sider, muligheder og trusler. Endvidere bliver der kigget nærmere på et område som fx konkurrenceforhold. 

Undervisningens indhold

  • Markedsanalyse og markedsføring af produkter og serviceydelser
  • Branding
  • Målgrupper og segmentering
  • Lovgivning – herunder bl.a. markedsføringsloven, dørsalgsloven og købeloven

Aktuelle forløb

Løbende Optag
Løbende Optag
Løbende Optag
Løbende Optag
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk