Samtidshistorie B - enkeltfag

Løbende optag
Daghold
Åbent læringscenter
Løbende optag
Fjernundervisning
Kursuspris
Pris: kr. 1.000,00   Fjernundervisning: kr. 2.000,00  

Samtidshistorie B - enkeltfag


Samtidshistorie B handler om, hvordan mennesker lever i dag set i lyset af den udvikling, der har fundet sted de sidste 200 år.

  • Du kommer til at beskæftige dig bredt med den nationale og udenlandske historie fx Berlinmurens fald eller Grundloven. Faget gør dig i stand til at perspektivere aktuelle problemstillinger.
  • Du får indsigt i grundlæggende styreformer, politiske ideologier og menneskerettigheder samt kendskab til periodeopdelingen af danmarks- og verdenshistorien.

Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Ud fra bred viden om Danmarkshistorien og verdenshistorien lærer du at forklare samfundsmæssige forandringer og analysere samspillet mellem mennesker, natur og samfund. Du lærer at bruge historisk metode, herunder at forholde dig kritisk til historiske kilder og fremstillinger.

Du får undervisning inden for emner som fx den politiske og økonomiske udvikling i Europa efter 1945, udviklingen af demokrati og menneskerettigheder samt kultur og levevilkår i både Danmark og andre steder i verden.

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Dette fag udbydes kun som fjernundervisning

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Skolen vælger en af følgende to prøveformer:

  • En mundtlig prøve på grundlag af et ukendt materiale. Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 48 minutters forberedelsestid.
  • En mundtlig prøve på grundlag af et ukendt materiale med relation til et kendt fagligt område. Med udgangspunkt i materialet skal du skrive en synopsis, som du præsenterer ved eksamen. Eksamen varer ca. 24 minutter med mindst 24 timers forberedelsestid..

Pris

Prisen for at deltage i faget afhænger af din baggrund og hvordan du ønsker at tage enkeltfaget. Priserne er:
  • Som fjernundervisning: 2.000 kr. pr. fag

  • I Åbent Læringscenter (selvstudium på Aalborg Handelsskole): 1.000 kr. pr. fag

  • Ekstra niveauer til og med c-niveau: 250 kr. pr. fag. Ved A- og B-niveau er prisen pr. niveau henholdsvis 2.000 kr. ved fjernundervisning og 1.000 kr. ved undervisning i Åbent Læringscenter.
  • Gratis deltagelse: Skal du bruge faget for at kunne søge om optagelse på en videregående uddannelse, kan det være gratis for dig at deltage. Spørg studievejlederne til råds.

Varighed

5 uger

Forudsætninger

For at deltage på enkeltfaget Samtidshistorie B skal du have færdigheder svarende til samfundsfag på C-niveau.
Studievejledere - enkeltfag og fjernundervisning
Mette Melgaard
Studievejleder
Tlf.: 91333362
Tina Poulsen Lassen
Studievejleder
Tlf.: 27105961
Næste hold start:

Løbende optag

Slutdato:

-

Tilmeldingsfrist:

-

Kontakt:

Tina Nørgaard
Tlf.:9133 3301

Afholdelsesform:

Dagundervisning

Min. antal deltagere:

Ikke angivet

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk