Stor erfaring med fjernundervisning


Vi har de seneste år kørt flere typer af fjernundervisningsforløb med stor succes. Alene i 2016 tilmeldte 1.126 personer sig et fjernundervisningsforløb hos os, og vores undervisere har derfor stor erfaring i at undervise og give feedback online.

På vores online undervisningsforløb får vi desuden gode evalueringer – både ift. undervisernes faglighed og engagement, men også ift. brugervenligheden ved at tage kurset/uddannelsen online.

Der er lagt et evalueringsskema ind i vores online læringsportal Moodle, således at du evaluerer dit forløb inden du afslutter det. Det er med til, at vi hele tiden kvalitetssikrer forløbene. 

 

Blended Learning

Vi tilbyder blended learning til de kursister, som har mulighed for at følge et sådant forløb. Blended learning betyder, at du kan følge undervisningen i vores Åbent LæingsCenter en del af tiden, og du kan sidde andetsteds som fjernundervisningskursist resten af tiden. På den måde kombinerer du dit forløb med tilstedeværelse og ren fjernundervisning. 

Få hjælp af vores coach

Vi har tilknyttet en coach, som er klar til at hjælpe dig, hvis du oplever udfordringer af faglig eller personlig karakter undervejs i dit forløb. Vores coach sørger desuden for, at du får en god start på dit forløb den første dag via et webinar, som er et videomøde. Her gennemgår hun dit forløb, og du kan få svar på dine spørgsmål.

Studievejledere - enkeltfag og fjernundervisning
Mette Melgaard
Studievejleder
Tlf.: 91333362
Tina Poulsen Lassen
Studievejleder
Tlf.: 27105961
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk