Tilmelding (for ledige)


Sådan tilmelder du dig (1. ledighedsperiode):

Som ledig har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i dagpengeperioden. Du skal kunne tage hele uddannelsen inden for de første 9 måneders ledighed. Hvis du er under 25 år eller er fyldt 60 år er det dog inden for de første 6 måneders ledighed.

Du skal udfylde blanketten med dine personlige oplysninger (rubrik 1), herunder hvilken A-kasse, du er medlem af. Det er vigtigt, at du oplyser adressen på A-kassen, så vi ved, hvor blanketten skal sendes hen. Derudover skal du – eventuelt i samarbejde med os – udfylde rubrik 2, hvor det skal fremgå, hvilken uddannelse du ønsker at tage. Endelig skal du oplyse, om du søger om indkvartering i forbindelse med uddannelsen (rubrik 3).

Derefter sender du blanketten til:
Aalborg Handelsskole
Kursusafdelingen
Langagervej 16
9220 Aalborg Øst

Vi udfylder og sender blanketten (AR237) videre til din A-kasse, der sender besked til dig, jobcentret og os - såfremt kurset kan bevilges. Hvis du ikke er medlem af en A-kasse, skal du tage udskriften med til dit jobcenter, som skal afgøre, om du kan deltage.

NB: Du er først endelig tilmeldt når vi har fået blanketten retur fra A-kassen.

Sådan tilmelder du dig (2. ledighedsperiode):

Har du en aftale med dit jobcenter om en jobplan kan du selv kontakte kursusafdelingen med henblik på at få udfyldt en tilmelding (AF71), alternativt kan jobcentret kontakte kursusafdelingen.
Få råd og vejledning
Camilla Bach
Kursussekretær
Tlf.: 91333302
Janne Lund Bech
Kursussekretær
Tlf.: 27886014
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk