Udlagt undervisning på AMU


Som et element i udbudsdækningen er det muligt for en godkendt uddannelsesinstitution at udlægge undervisning til en anden uddannelsesinstitution, der er godkendt inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU-kurser). Udlagt undervisning forudsætter, at den godkendte institution ved aftale med en anden uddannelsesinstitution overlader til denne at gennemføre en konkret uddannelse på den godkendte udbyders vegne og under dennes ansvar og opsyn.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk