Udnyt sæsonudsving til efteruddannelse


Oplever I midlertidig nedgang i virksomheden? Har I mistet ordrer? Er der sket noget uforudsigeligt, så I har en overkapacitet i en periode?

Sæsonudsving eller lavkonjunkturer kan anvendes til efteruddannelsesaktiviteter. På den måde kan jeres medarbejdere blive dygtigere og de fastholdes til gavn for virksomheden fremadrettet.

For hver medarbejder, der deltager i AMU-uddannelse, ydes et løntilskud på pt. 860 kr. om dagen. Det betyder, at sender I f.eks. 10 medarbejdere på kursus i 5 dage, modtager I som virksomhed et løntilskud på godt 43.000 kr.

Kursernes indhold og praktiske gennemførelse tilrettelægges i samarbejde med den enkelte virksomhed, og målrettes dermed virksomhedens behov, så medarbejderne står bedre rustet den dag, udviklingen vender. 

Erfaringer viser desuden, at medarbejdere, som får efteruddannelse, klarer sig bedre på arbejdsmarkedet - og skaber mere værdi for virksomheden. De har dels lettere ved at fastholde et nuværende job, mange har færre sygedage i op til et år efter endt kursus, og skulle de miste deres job, har de lettere ved at få et nyt.

Kontakt os, så aftaler vi et møde, hvor I kan få nærmere informationer om mulighederne for jeres virksomhed.

Virksomhedskonsulenter - CKU
Hanne Christensen
Chefkonsulent
Tlf.: 27886018
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk