Udvidet tekstbehandling 2

Udvidet tekstbehandling 2


PÅ KURSET ANVENDES MICROSOFT WORD 2013.

Lær at skabe overblik over og struktur på længere tekster som fx rapporter, håndbøger og vejledninger ved hjælp af typografier til fx overskriftsformatering og -nummerering samt navigere i tekster ved hjælp af forskellige dokumentvisninger. Du lærer at definere sideopsætning, herunder sidehoved og -fod samt oprette fx forside, indholdsfortegnelse, stikordsregister, fodnoter, hyperlinks, bogmærker og krydshenvisninger. Kort sagt lærer du at lave et velstruktureret dokument, der kan bruges til fx en medarbejderhåndbog, en rapport eller en handlingsplan for virksomheden.

Antal dage

2 kursusdage (svarer til 4 kursusaftener eller 2 ugers fjernundervisning)

Få mere at vide

Har du spørgsmål til kurset eller ifm. fjernundervisning, så kontakt vores administration på tlf. 9936 4740.
Fagnummer 47213

Ensartning af dokumenter med flere tekstbidrag

Varighed: 1 dag
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til personer i faglærte og ufaglærte jobs, som arbejder med eller ønsker at arbejde administrativt med at samle flere dokumenter i et tekstbehandlingsprogram til fx rapporter, præsentationsmaterialer, håndbøger eller vejledninger. Deltageren kan håndtere og samle tekstbidrag fra flere forfattere og med basis i viden om fx skabeloner, typografier og sektioner standardisere disse teksters forskellige sideopsætninger og tekstformateringer, så de danner et integreret og velstruktureret dokument i form af fx en medarbejderhåndbog, en rapport eller en handlingsplan for virksomheden.
Fagnummer 47214

Håndtering og strukturering af længere tekster

Varighed: 1 dag
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til personer i faglærte og ufaglærte jobs, som arbejder med eller ønsker at arbejde administrativt med større dokumenter i et tekstbehandlingsprogram, herunder rapporter, præsentationsmaterialer, håndbøger, vejledninger eller lignende. Deltageren kan skabe overblik over og struktur på længere tekster som fx rapporter, håndbøger og vejledninger ved hjælp af typografier til fx overskriftsformatering og -nummerering samt navigere i tekster ved hjælp af forskellige dokumentvisninger.
Endvidere kan deltageren i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter på flere sider definere sideopsætning, herunder sidehoved og -fod samt oprette fx forside, indholdsfortegnelse, stikordsregister, fodnoter, hyperlinks, bogmærker og krydshenvisninger.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Ingen fastlagt kursusudbud
Der er desværre ingen fastlagte kursusudbud af dette kursus. Ring til os på tlf. 9936 4740 for at høre mere om, hvornår vi forventer næste udbud vil finde sted.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk