Undervisningsforløb for elever med en HHX, HTX, STX eller HF


Som PIU-elev med en afsluttet HHX, HTX, STX eller HF, varer dit PIU-forløb et år. Her har du mulighed for at præge dit uddannelsesforløb med en række valgfag. Et eksempel på undervisningsforløb inden for administration kan se sådan ud - du skal vælge tre valgfag:

Eksempel på undervisningsforløb

Periode Aktivitet
September

Oprettelse i diverse systemer,

Webinar med underviserne på forløbet

Introduktion til IT værktøjet Moodle.

Oktober

Kommunikation (obligatorisk)

Forretningstysk (valgfag)

Forretningsengelsk (valgfag)

November - marts

Kommunikation (obligatorisk)

Optimering af arbejdsprocesser (obligatorisk)

Projektadministration (obligatorisk)

Løn og lovgivning (valgfag)

Kvalitet og service (valgfag)

International Handel (valgfag)

Forretningsengelsk (valgfag)

Forretningstysk (valgfag)

Likviditetsstyring (valgfag)

Salg og markedsføring (valgfag)

Service og international kulturforståelse (valgfag)

AU-faget 'Projektstyring i praksis' (10 ECTS) (valgfag)

April Arbejde med problemformulering og fagprøve
Maj Skrive fagprøverapporten individuelt eller i grupper af op til tre deltagere. Kræver I er tilknyttet samme praktikplads.
Juni Fagprøve eksamen (obligatorisk)

På Aalborg Handelsskole kan du som PIU-elev tage ét skoleophold/fag hver måned.

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk